Cơ cấu tổ chức

OST


Tự thiết kế cơ cấu tổ chức, bắt đầu từ việc thiết lập chuỗi giá trị hoạt động của doanh nghiệp đến xây dựng cơ cấu tổ chức, ma trận phân bổ chức năng công ty - bộ phận và mô tả công việc cho các vị trí

Đánh giá năng lực

CAT


Tự thiết kế từ điển năng lực và khung năng lực cho các vị trí Sử dụng hệ thống đánh giá năng lực đã thiết kế để đánh giá năng lực nhân viên - như một dịch vụ cloud

Đánh giá kết quả công việc theo BSC - KPI


Tự xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu suất thực hiện công việc theo phương pháp bảng điểm cân bằng, trong đó hiệu suất được nhìn nhận từ góc độ đạt mục tiêu chiến lược Sử dụng để theo dõi KPI của công ty

Tại sao nên chọn OOC?

  • Giải pháp thông minh
  • Giao diện thân thiện
  • Cơ sở dữ liệu hệ thống và cập nhật
  • Chi phí hợp lý
  • Tiết kiệm thời gian
  • Hỗ trợ bởi đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm
  • Phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Trả lương theo 3P

C&B


Tự xây dựng hệ thống lương 3P Tính lương 3P trên hệ thống đã xây dựng

Hồ sơ nhân sự

HR profile


Quản lý hồ sơ nhân sự theo hệ thống chức danh đã được thiết kế Làm căn cứ để cung cấp dữ liệu nhân sự cho các cấu phần khác như đánh giá năng lực, KPI hay lương 3P

Hoạch định nguồn nhân lực

HR Planning


Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn nhân lực

Liên hệ với chúng tôi