0963 63 60 66

Chính phủ Nhật Bản cho biết họ thắt chặt xuất khẩu vật liệu bán dẫn sang Hàn Quốc vì an ninh quốc gia. Đáp trả, làn sóng tẩy chay thương hiệu Nhật Bản đã bùng phát tại Hàn Quốc

Chính phủ Nhật Bản cho biết họ thắt chặt xuất khẩu vật liệu bán dẫn sang Hàn Quốc vì an ninh quốc gia. Đáp trả, làn sóng tẩy chay thương hiệu Nhật Bản đã bùng phát tại Hàn Quốc

Chính phủ Nhật Bản cho biết họ thắt chặt xuất khẩu vật liệu bán dẫn sang Hàn Quốc vì an ninh quốc gia. Đáp trả, làn sóng tẩy chay thương hiệu Nhật Bản đã bùng phát tại Hàn Quốc

//]]>