OOC Intern

01/06/2021

Câu chuyện tính lương và những nỗi khổ của dân HR

Ở bộ phận HR hay phải làm tính lương, cũng như kế toán, công việc này có nhiều điểm chung với phụ nữ. Bởi hàng tháng, […]
28/05/2021

Phần mềm chấm công – Ngăn chặn kẻ cắp thời gian

Thời gian là tiền bạc. Nếu nhân viên làm việc không hiệu quả trong giờ làm việc, thì bạn sẽ là người chịu thiệt đầu tiên. […]
26/05/2021
Phần mềm tính lương

Phần mềm tính lương – Giải phóng nhân sự

Nhiệm vụ tính lương thưởng luôn là công việc căng thẳng, mất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót của nhân viên HR khi […]
24/05/2021
Giải pháp số hoá tài liệu

Số hoá tài liệu – xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại tỉnh Yên Bái

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là một trong những chủ trương và nhiệm vụ mang tính đột phá trong chiến lược hiện đại […]
20/05/2021
Phần mềm quản lý tài liệu

Phần mềm quản lý tài liệu số cho doanh nghiệp

Tại sao doanh nghiệp cần phần mềm quản lý tài liệu? Từ thời cổ đại đến nay, đã xảy ra không biết bao nhiêu vụ hỏa […]

Contact Us

//]]>