Tăng Duy Phúc

30/09/2022

Các phương pháp thực hiện Phân tích công việc hiệu quả

Phân tích công việc là một công việc đòi hỏi rất nhiều về thời gian, công thức. Thực hiện phân tích công việc cần trải qua […]
30/09/2022

Phân tích công việc: Khái niệm và ý nghĩa

Trong các hoạt động quản lý nhân sự thì phân tích công việc là công việc vô cùng quan trọng. Vậy phân tích công việc là […]
09/09/2022

Hình thức chấm công phổ biến cho doanh nghiệp

Chấm công là một điều vô cùng quan trọng và không thể thiếu đối với các doanh nghiệp hiện nay. Việc chấm công sẽ giúp chủ […]
26/08/2022

Doanh nghiệp có nên triển khai KPI và OKR cùng lúc?

Trong quản trị doanh nghiệp, KPI và OKR là các phương pháp vô cùng hữu hiệu. Vậy OKR và KPI là gì, doanh nghiệp có nên […]

Contact Us

//]]>