0963 63 60 66

Các công cụ quản lý và làm việc hữu ích

Hệ thống chỉ số KPI
11 bước triển khai thành công hệ thống KPI
28 Tháng Năm, 2019
Lễ ký kết hợp đồng giữa OOC và Ben Media
Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Giải pháp Công nghệ OOC và Ben Media
28 Tháng Năm, 2019
Show all
Các xu hướng trong thời đại sử dụng công cụ quản lý

Các xu hướng trong thời đại sử dụng công cụ quản lý

Sự phát triển mạnh mẽ của Internet và các công nghệ 4.0 đã mang lại cho các nhà quản lý cũng như người dùng nói chung rất nhiều công cụ quản lý và làm việc hữu ích. Bài viết này tập hợp (có thể không đầy đủ) các công cụ quản lý và làm việc hữu ích.

Khảo sát thị trường sử dụng công nghệ

Lập kế hoạch và quản lý công việc

Công cụ quản lý lịch làm việc

Công cụ quản lý ghi chú

  • MS OneNotes
  • Google Keep

Công cụ quản lý dự án

Công cụ quản lý và đồng bộ tài liệu (cloud)

Công cụ trao đổi thông tin cá nhân và nhóm

Công cụ quản lý nhân sự

Công cụ quản lý marketing và bán hàng

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các công cụ quản lý và làm việc hữu ích.

Còn tiếp…

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!