Quản trị doanh nghiệp

Quản trị Doanh nghiệp: Quản trị Chiến lược, Marketing, Bán hàng, Quản lý Quan hệ Khách hàng, Quản trị Sản xuất, Quản lý Dự án, Quản lý Tài chính, Quản trị Nhân sự. Chuyển đổi số

16/05/2024
kpi chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng và các chỉ tiêu KPI đánh giá

KPI là chỉ số để đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên công ty. KPI được sử dụng trong nhiều hoạt động khác nhau […]
13/05/2024
mô hình hybrid trong quản lý dự án

Mô hình Hybrid trong quản lý dự án

Quản lý tích hợp dự án (mô hình Hybrid) đã được định nghĩa trong tài liệu Hướng dẫn Quản lý dự án. Đây là một trong […]
10/05/2024
phương pháp đánh giá dự án hiệu quả

Đánh giá dự án là gì? 4 phương pháp đánh giá dự án hiệu quả

Quản lý dự án là một quá trình để đưa dự án đến thành công. Trong đó, đánh giá dự án là giai đoạn quan trọng […]
23/04/2024
phương pháp getting things done

Phương pháp Getting things done – Cách giải quyết núi công việc hàng ngày

Bạn đang cảm thấy quá tải với danh sách việc cần làm? Không thể hoàn thành bất kỳ công việc nào? Bài viết này sẽ hướng […]
27/12/2023
Làm thế nào để xác định KPI quản lý dự án phù hợp?

Các chỉ tiêu KPI thông dụng trong quản lý dự án

Quản lý dự án là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ và định hướng rõ ràng để đảm bảo sự […]

Contact Us