fbpx

Phát triển kỹ năng với các chương trình đào tạo quản lý dự án

Các bước lựa chọn khóa đào tạo kỹ năng quản lý tốt nhất cho doanh nghiệp
Các bước lựa chọn khóa đào tạo kỹ năng quản lý tốt nhất cho doanh nghiệp
08/05/2019
Toạ đàm – Nhà quản lý CNTT giải quyết bài toán kinh doanh như thế nào?
Toạ đàm – Nhà quản lý CNTT giải quyết bài toán kinh doanh như thế nào?
09/05/2019
Show all
Phát triển kỹ năng với các chương trình đào tạo quản lý dự án

Phát triển kỹ năng với các chương trình đào tạo quản lý dự án

Đào tạo quản lý dự án là một phần không thể thiếu trong hầu hết các khóa đào tạo quản lý, đặc biệt là các khóa dành cho quản lý trẻ. Để có hiệu quả, các nhà quản lý dự án cần có kiến ​​thức và hiểu biết vững chắc về các kỹ thuật quản lý dự án cũng như các kỹ năng quản lý và lãnh đạo phù hợp để đưa dự án đến kết thúc thành công. Kỹ năng quản lý dự án vững chắc có thể có được thông qua kinh nghiệm chuyên môn liên quan, nhưng cũng được tăng tốc và tăng cường bằng các đào tạo quản lý dự án cụ thể.

 Quản lý dự án trong môi trường kinh doanh toàn cầu

Là kết quả của toàn cầu hóa, bản chất của môi trường kinh doanh ngày nay đã trải qua sự thay đổi mạnh mẽ. Quản lý các dự án trong bối cảnh với các hoạt động toàn cầu, và không chỉ đơn giản là địa phương hoặc quốc gia, đã trở thành tiêu chuẩn cho nhiều giám đốc điều hành bất kể bộ phận hay ngành. Cho dù đó là ra mắt một sản phẩm CNTT mới hay xây dựng một cây cầu mới, việc có các kỹ năng quản lý dự án vững vàng là điều cần thiết hơn bao giờ hết trong môi trường toàn cầu hóa này, nơi các thành viên nhóm dự án khác nhau có thể khác nhau về mặt địa lỹ.  Đào tạo quản lý dự án có thể cung cấp các công cụ hữu ích và những hiểu biết mới nhất về quản lý dự án trong thực tế kinh doanh ngày nay.

Quản lý dự án theo các phương pháp mới

Mặc dù chỉ mang tính chất ngắn hạn nhưng các dự án cũng có thể khá phức tạp – gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật và được hỗ trợ bởi các bên liên quan khác nhau, đôi khi sẽ gây mâu thuẫn giữa các bên liên quan. Do đó, quản lý từng giai đoạn một cách hiệu quả và hiệu quả nhất có thể là điều vô cùng quan trọng. Hơn nữa, trên thị trường toàn cầu ngày nay, quản lý dự án không chỉ đòi hỏi các kỹ năng quản lý và công nghệ, mà còn cả kiến ​​thức kinh doanh lành mạnh và sự hiểu biết về môi trường kinh doanh toàn cầu. Kiến thức như vậy có được hiệu quả nhất thông qua đào tạo quản lý dự án từ các trường quản lý kinh doanh tốt.

Quản lý dự án bao gồm năm giai đoạn riêng biệt:
  • Khởi xướng 
  • Lập kế hoạch 
  • Thi công
  • Giám sát và kiểm soát
  • Kết thúc

Đào tạo quản lý dự án nên đưa ra một phương pháp phương pháp giúp các nhà quản lý dự án lập kế hoạch, tổ chức, thúc đẩy và kiểm soát các nguồn lực của họ để đạt được kết quả kinh doanh cụ thể.

Các khóa đào tạo quản lý dự án như là một phần không thể thiếu cho các lãnh đạo và các nhà quản lý cấp cao

Các khóa đào tạo quản lý dự án phải có cách tiếp cận toàn diện trong toàn bộ dự án, tập trung vào việc cung cấp cho các giám đốc điều hành sự kết hợp đúng đắn các kỹ năng bao gồm lập ngân sách và dự báo, quản lý rủi ro và nguồn nhân lực và truyền thông. Thông qua sự kết hợp của các phương pháp học tập, chẳng hạn như nghiên cứu trường hợp và bài tập thực tế, các khóa đào tạo quản lý dự án hiệu quả trang bị cho bạn nhiều thứ hơn là lý thuyết. Bạn có thể áp dụng vào thực tế các kỹ năng được tăng cường và các công cụ mới để quản lý dự án của mình. Khi đào tạo quản lý dự án là một phần của khóa đào tạo quản lý rộng hơn, bạn cũng sẽ có được kiến ​​thức và quan điểm kinh doanh mới có thể giúp cung cấp quản lý dự án tốt hơn.

Ngoài ra, một khóa đào tạo quản lý dự án hiệu quả nên linh hoạt và có thể điều chỉnh theo nhu cầu của người tham gia. Lý tưởng nhất, có thể điều chỉnh việc đào tạo của doanh nghiệp bạn theo các mục tiêu và nhu cầu học tập cụ thể. Điều này sẽ tối đa hóa khả năng cung cấp dự án cá nhân và hiệu suất tổ chức tổng thể – kết quả cuối cùng của khóa đào tạo quản lý dự án với giá trị gia tăng.

Công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện tư vấn và đào tạo phục vụ các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam với tính chuyên nghiệp, thực tiễn và chất lượng cao. Sự khác biệt của chương trình đào tạo quản lý do OCD thiết kế và giảng dạy là sự gắn kết giữa các mô hình và lý thuyết quản lý với ứng dụng thực tế tại doanh nghiệp của học viên. Mỗi chương trình đào tạo quản lý đều thiết kế dựa trên nhu cầu phát triển năng lực cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp và nguyện vọng học tập của học viên, hỗ trợ học viên thực hiện các đề án ứng dụng sau khóa học. Hiệu ứng của các chương trình đào tạo quản lý này được phản ánh qua những đề án cải tiến hệ thống quản lý tại doanh nghiệp, được lãnh đạo các doanh nghiệp đánh giá cao và hỗ trợ triển khai.

Nguồn: Lược dịch bởi Công ty Tư vấn Quản lý OCD

//]]>