Cung cấp phần mềm quản lý digiiMS cho Vinalines

Vinalines - Phần mềm quản lý digiiMS

Tổng Công ty Hàng hải Việt nam

Rate this post

Last updated on 04/01/2024

Tháng 1 năm 2019, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC ký kết hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản lý digiiMS, bao gồm các cấu phần Đánh giá năng lực digiiCAT, Quản lý kết quả digiiKPI và Giao việc digiiTASK cho Tổng Công ty Hàng hải Việt nam (Vinalines).

Trước đó, Vinalines đã từng sử dụng phiên bản cũ của digiiCAT đánh giá năng lực nhân viên sau khi Công ty Tư vấn Quản lý OCD tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá năng lực, KPI và lương 3P.

OOC – digiiCAT được kỳ vọng sẽ giúp Vinalines đánh giá năng lực cá nhân dễ dàng, chủ động và linh hoạt. Các báo cáo, kết quả đánh giá năng lực sẽ giúp Vinalines định hướng phát triển năng lực chuyên môn cho cá nhân, cán bộ quản lý, qua đó xây dựng năng lực của doanh nghiệp nhằm cải thiện lợi thế cạnh tranh, phục vụ cho công việc tuyển dụng, tính lương, bổ nhiệm thăng chức.

Các tính năng chính của phần mềm digiiCAT

Thiết kế từ điển năng lực và khung năng lực cho các vị trí chức danh.

  • digiiCAT giúp thiết kế Từ điển năng lực trên cơ sở dữ liệu sẵn có theo ngành/lĩnh vực và thiết lập linh hoạt các nhóm năng lực, năng lực.
  • Phần mềm cho phép thiết kế khung năng lực cho từng vị trí, thiết lập điểm tối thiểu và kỳ vọng với mỗi năng lực.

Thiết kế đợt đánh giá theo khung năng lực

  • Phần mềm Khung năng lực cho phép tự thiết kế nhiều đợt đánh giá áp dụng theo các khung năng lực tùy chọn.
  • Tài khoản Admin có thể thiết lập chức danh được đánh giá, người đánh giá và được đánh giá trong từng đợt, quy ước tính điểm và lựa chọn loại hình đánh giá đa dạng.

Theo dõi và đánh giá năng lực theo khung năng lực

  • Người đánh giá có thể trực tiếp đánh giá nhân sự được phân công hoặc ủy quyền cho nhân sự khác đánh giá.
  • Phân quyền các vai trò đánh giá hay giám sát quá trình đánh giá
Phần mềm đánhg giá năng lực digiiCAT

Phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT

Báo cáo

  • Phần mềm tự động thiết lập các báo cáo (theo nhóm năng lực, năng lực, hồ sơ năng lực…) sau khi hoàn tất mỗi đợt đánh giá.
  • Báo cáo trực quan, sinh động. Dễ dàng xuất file để lưu trữ và sử dụng như đầu vào của các công tác quản trị khác.

Kết nối

  • Phần mềm sử dụng dữ liệu cơ cấu, chức danh từ các module khác như digiiHRCor, digiiTeamW, digiiTime đồng thời cung cấp kết quả đánh giá ngược trở lại các cấu phần digiiHRCore và digiiTalent.

Với các tình năng trên, digiiCAT giúp các DN quản lý năng lực cá nhân dễ dàng, chủ động và linh hoạt. Báo cáo, kết quả đánh giá năng lực giúp DN định hướng phát triển năng lực cho nhân sự, phục vụ tuyển dụng, tính lương, bổ nhiệm.

Tìm hiểu thêm về tính năng và lợi ích của Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp digiiMS, bấm vào đây hoặc liên hệ với OOC để được tư vấn.

Contact Us