Đánh giá kết quả công việc theo BSC – KPIs

Phần mềm đánh giá kết quả KPI - digiiTeamW - phần mềm KPI hàng đầu Việt nam

Phần mềm đánh giá kết quả KPI - digiiTeamW - phần mềm KPI hàng đầu Việt nam

Rate this post

Last updated on 05/06/2023

Hệ thống bảng điểm cân bằng (Balance Scoredcard – BSC) là một hệ thống quản lý chiến lược dựa vào kết quả đo lường và đánh giá, được áp dụng cho mọi tổ chức. Nói một cách khác, BSC chính là phương pháp chuyển đổi tầm nhìn và chiến lược thành mục tiêu, chỉ tiêu đánh giá và hoạt động cụ thể. Còn hệ thống đo lường và đánh giá kết quả công việc (Key Performance Indicators – KPIs) là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân.

 

Phần mềm KPI digiiTeamW

Phần mềm đánh giá kết quả KPIs – digiiTeamW

Phần mềm đánh giá kết quả KPIs – digiiTeamW

Phần mềm đánh giá hiệu quả công việc KPI của OOC là công cụ giúp doanh nghiệp tự xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả công việc KPI theo phương pháp bảng điểm cân bằng BSC, trong đó hiệu quả được nhìn nhận từ góc độ đạt mục tiêu chiến lược. Dưới đây là giới thiệu ngắn gọn các tính năng chính của phần mềm đánh giá hiệu quả công việc KPI.

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI

  • Tự thiết lập các chỉ tiêu đo lường kết quả công việc KPI theo các cấp độ từ công ty đến từng cá nhân.
  • Tự thiết lập và phân quyền linh hoạt cho các tài khoản từ thiết kế, nhập, duyệt, kiểm tra và theo dõi số liệu…
  • Cách thức nhập/xuất dữ liệu khi thiết kế và xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc đơn giản bằng cách tạo trực tiếp hoặc các bằng các biểu mẫu excel được chuẩn hóa.

Thực thi và theo dõi kết quả KPI

  • Phần mềm KPI cho phép nhập và duyệt số liệu để đánh giá kết quả công việc một cách dễ dàng và nhanh chóng.
  • Người dùng được phân quyền có thể theo dõi kết quả đánh giá kết quả công việc linh hoạt theo tần suất, thời gian, theo cấp độ (công ty, bộ phận, chức danh, cá nhân…)

Hệ thống báo cáo kết quả đánh giá KPIs

  • Kết quả đánh giá kết quả công việc được thể hiện dưới dạng dashboard với các báo cáo sinh động, đa dạng theo từng cấp độ, theo thời gian, có so sánh giữa các năm.
  • Phần mềm KPI cho phép thiết lập cách thức xuất dữ liệu các báo cáo đánh giá hiệu quả công việc bằng các biểu mẫu được chuẩn hóa (excel, img, pdf)

Với các tính năng như trên, phần mềm KPI không chỉ giúp các doanh nghiệp tự thiết lập KPI mà còn có thể theo dõi, cập nhật kết quả đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu KPI và theo dõi các báo cáo thể hiện những kết quả chỉ tiêu chính yếu nhất dưới hình thức đồ thị, hình ảnh trực quan bất cứ lúc nào, từ bất cứ đâu. Phần mềm digiiTeamW sẽ hữu ích và tạo động lực tốt hơn cho cán bộ quản lý và nhân viên các bộ phận.

Để tìm hiểu thêm và được tư vấn về Phần mềm digiiTeamW – đánh giá kết quả công việc KPI của OOC, vui lòng liên hệ:

Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC

Email: [email protected]

Https://ooc.vn

 

Contact Us