4 tính năng chính mà phần mềm khung năng lực 2022 cần có

Giao diện phần mềm digiiCAT

Giao diện báo cáo đánh giá năng lực trên phần mềm digiiCAT

Rate this post

Last updated on 29/03/2023

Phần mềm Khung năng lực digiiCAT (thuộc bộ phần mềm quản lý nhân sự digiiHR) là công cụ giúp DN tự thiết kế khung năng lực và đánh giá năng lực. Dưới đây là giới thiệu ngắn gọn 4 tính năng chính của phần mềm Khung năng lực cần có.

Tự thiết kế từ điển năng lực và khung năng lực cho các vị trí

 • Phần mềm  cho phép tự thiết kế Từ điển năng lực dựa trên cơ sở dữ liệu gợi ý sẵn có theo ngành
 • Thiết lập linh hoạt các nhóm năng lực, năng lực, điểm từng năng lực.
 • Phần mềm cho phép tự thiết kế khung năng lực cho từng vị trí. Qua đó, phần mềm giúp thiết lập điểm tối thiểu và kỳ vọng với mỗi năng lực.

Tự thiết kế đợt đánh giá năng lực theo khung năng lực

 • Phần mềm cho phép tự thiết kế nhiều đợt đánh giá sử dụng khung năng lực tùy chọn.
 • Tài khoản Quản trị hệ thống có thể thiết lập chức danh được đánh giá, nhân sự đánh giá và được đánh giá trong từng đợt
 • Quy ước tính điểm và lựa chọn loại hình đánh giá đa dạng.

Theo dõi và đánh giá năng lực theo khung năng lực

 • Người đánh giá có thể đánh giá năng lực nhân viên hoặc ủy quyền cho nhân sự khác đánh giá.
 • Phần mềm cho phép phân quyền giám sát quá trình đánh giá và xem kết quả

Báo cáo

 • Phần mềmtự động thiết lập báo cáo theo nhiều tiêu chí
 • Các báo cáo được hiển thị trực tiếp trên hệ thống online
 • Dễ dàng kết xuất bản mềm để lưu trữ và sử dụng như đầu vào của công tác quản trị nhân sự khác.

Với các tình năng như trên, phần mềm OOC – digiiCAT (thuộc bộ phần mềm quản lý nhân sự digiiHR) giúp DN đánh giá năng lực cá nhân dễ dàng, linh hoạt. Báo cáo đánh giá năng lực giúp DN định hướng phát triển năng lực nhân viên. Kết quả đánh giá cũng là căn cứ cho tuyển dụng, tính lương, bổ nhiệm thăng chức.

Xem thêm về tính năng của phần mềm DigiiCAT (thuộc bộ phần mềm quản lý nhân sự digiiHR)

Để có thêm thông tin và được tư vấn, vui lòng liên hệ:

Phòng Dịch Vụ,

Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC

Email: [email protected]

 

Contact Us