0963 63 60 66

Bà Vũ Thị Thanh Hằng chụp ảnh lưu niệm cùng cô Vũ Hoàng Ngân – Trưởng khoa Kinh tế Quản lý Nguồn nhân lực

Bà Vũ Thị Thanh Hằng chụp ảnh lưu niệm cùng cô Vũ Hoàng Ngân - Trưởng khoa Kinh tế Quản lý Nguồn nhân lực

Bà Vũ Thị Thanh Hằng chụp ảnh lưu niệm cùng cô Vũ Hoàng Ngân – Trưởng khoa Kinh tế Quản lý Nguồn nhân lực

//]]>