fbpx

Bài trình bày hội thảo

Presentation and Guide for practice on Low cost HR Technology by Mrs Nguyen Thi Nam Phuong, OOC R&D Director, at HR Forum 2019 in Vientiane organized by AusAid Laos – OOC brochure

20/07/2019

Low cost HR technology

Presentation and Guide for practice on Low cost HR Technology by Mrs Nguyen Thi Nam Phuong, OOC R&D Director, at HR Forum 2019 in Vientiane organized […]
20/07/2019

HR simple & low cost technology – Guide for practice

Presentation and Guide for practice on Low cost HR Technology by Mrs Nguyen Thi Nam Phuong, OOC R&D Director, at HR Forum 2019 in Vientiane organized […]
09/07/2019

Tham luận tại hội thảo khoa học “Thiết lập và ứng dụng KPIs, OKRs hiệu quả trong tổ chức

Tham gia hội thảo khoa học “Thiết lập và ứng dụng KPIs, OKRs hiệu quả trong tổ chức”, bà Nguyễn Thị Nam Phương Tư vấn trưởng […]
07/06/2019

Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 2

Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 2 Người trình bày: Hà Duy Thiện, Giám đốc CNTT, Tập […]
07/06/2019

Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 1

Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 1 Người trình bày: Hà Duy Thiện, Giám đốc CNTT, Tập […]
//]]>