0963 63 60 66

Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 2

Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 1
07/06/2019
Bài trình bày 05 – Tổng hợp những vấn đề đặt ra và kết quả thảo luận của người tham gia hội thảo
08/06/2019
Bài trình bày 03 - Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất - Phần 2

Version
Download94
Total Views89
Stock
File Size1.84 MB
File Typepdf
Create Date07/06/2019
Last Updated09/06/2019
Download

Bài trình bày 03 - Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất - Phần 2

Người trình bày: Hà Duy Thiện, Giám đốc CNTT, Tập đoàn Hoya