Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 2

Bài trình bày 03 - Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất - Phần 2 Người trình bày: Hà Duy Thiện, Giám đốc CNTT, Tập đoàn Hoya ...
Version
Total Files1
File Size1.84 MB
Create Date07/06/2019
Last Updated09/06/2019
Download