0963 63 60 66

Bài trình bày 04 – Chuyển đổi số trong quản lý nhân sự và điều hành

Bai trinh bay So hoa 02
Bài trình bày 02 – Chuyển đổi số trong marketing
03/06/2019
Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 1
07/06/2019
Bài trình bày 04 - Chuyển đổi số trong quản lý nhân sự và điều hành

Version
Download138
Total Views156
Stock
File Size3.45 MB
File Typepdf
Create Date03/06/2019
Last Updated09/06/2019
Download

Bài trình bày 04 - Chuyển đổi số trong quản lý nhân sự và điều hành

Người trình bày: Tăng Văn Khánh, Tổng Giám đốc OCD, Chủ tịch Công ty Giải pháp Công nghệ OOC