0963 63 60 66

Bài trình bày 05 – Tổng hợp những vấn đề đặt ra và kết quả thảo luận của người tham gia hội thảo

Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 2
07/06/2019
Mẫu đơn xin việc
12/06/2019
  • Version
  • Download 51
  • File Size 884.68 KB
  • File Count 1
  • Create Date 08/06/2019
  • Last Updated 08/06/2019

Bài trình bày 05 - Tổng hợp những vấn đề đặt ra và kết quả thảo luận của người tham gia hội thảo

Bài trình bày 05 - Tổng hợp những vấn đề đặt ra và kết quả thảo luận của người tham gia hội thảo

Người trình bày: Nguyễn Thị Nam Phương - Tư vấn trưởng Công ty Tư vấn Quản lý OCD, đồng sáng lập Công ty Giải pháp Công nghệ OOC

//]]>