0963 63 60 66

Bài trình bày 05 – Tổng hợp những vấn đề đặt ra và kết quả thảo luận của người tham gia hội thảo

Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 2
07/06/2019
Mẫu đơn xin việc
12/06/2019
Bài trình bày 05 - Tổng hợp những vấn đề đặt ra và kết quả thảo luận của người tham gia hội thảo

Version
Download50
Total Views62
Stock
File Size884.68 KB
File Typepdf
Create Date08/06/2019
Last Updated08/06/2019
Download

Bài trình bày 05 - Tổng hợp những vấn đề đặt ra và kết quả thảo luận của người tham gia hội thảo

Người trình bày: Nguyễn Thị Nam Phương - Tư vấn trưởng Công ty Tư vấn Quản lý OCD, đồng sáng lập Công ty Giải pháp Công nghệ OOC