fbpx

Xu hướng Quản trị nhân lực 4.0 và những khuyến nghị đối với doanh nghiệp Việt

logo OOC new
Giới thiệu Phần mềm OOC digiiMS
10/04/2019
OCD hoi thao so hoa quan trị
Thông tin hội thảo “Số hóa Quản trị doanh nghiệp: Xu hướng và kinh nghiệm tốt”
17/05/2019
Show all
Tham luận Quản trị NNL tại Hội thảo Quốc gia

Tham luận Quản trị NNL tại Hội thảo Quốc gia

Tham luận Quản trị NNL tại Hội thảo Quốc gia
  • Version
  • Download 253
  • File Size 1.40 MB
  • File Count 1
  • Create Date 18/04/2019
  • Last Updated 19/04/2019

Xu hướng Quản trị nhân lực 4.0 và những khuyến nghị đối với doanh nghiệp Việt

Tham luận của bà Nguyễn Thị Nam Phương tại Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề ''Quản trị Nhân lực doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0''.

Bài viết gồm 3 phần chính.

Phần 1: Mô tả sự thay đổi tất yếu của các nghiệp vụ quản trị nguồn nhân lực dưới ảnh hưởng của I4.0 và nhân lực thế hệ Z - nói về những thay đổi trong mục tiêu, cách thức thực hiện từng nhóm nghiệp vụ về quản trị và phát triển nguồn nhân lực do những thay đổi trong mô hình kinh doanh và quản trị của doanh nghiệp trong bùng nổ nền kinh tế số và nguồn nhân lực thế hệ Z gia nhập lực lượng lao động

Phần 2: Dự đoán xu hướng ứng dụng công nghệ trong thực hiện các nghiệp vụ, những điểm yếu cần vượt qua trong doanh nghiệp Việt (không đầu tư hoặc đầu tư sai thời điểm cho các công cụ cần thiết, thiếu nhân sự thực hiện, thiêu sự lãnh đạo cho định hướng ứng dụng, thiếu sự phù hợp của mô hình quản trị và các ứng dụng được áp dụng)

Phần 3: Giới thiệu những ứng dụng thông minh giúp cho Quản trị nguồn nhân lực khẳng định vai trò chiến lược trong doanh nghiệp - mô tả một số công cụ giúp cho người làm nghiệp vụ HR gia tăng hiệu suất, nhà quản trị quản trị nguồn nhân lực và quản trị doanh nghiệp nắm bắt thông tin kịp thời, có đủ nguồn lực để ra quyết định cho các định hướng chiến lược.

//]]>