Image - Giải pháp Phần mềm

Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp digiiMS

OOC tự hào cung cấp hệ sinh thái phần mềm chuyên sâu và đồng bộ. Chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển, nâng cao, cải tiến sản phẩm và công nghệ để luôn mang đến giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng

Khó khăn của doanh nghiệp

01

Khó kiểm soát được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (chi phí tốn kém, nguồn lực thất thoát, quản lý lỏng lẻo…)

02

Dữ liệu và tài liệu: phân tán, không đồng bộ, mất mát không kiểm soát. Tập hợp thông tin thiếu chính xác, thời gian báo cáo lâu

03

Chưa đủ trải nghiệm trong xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chuẩn nguyên tắc quản trị phù hợp

04

Hệ thống quản lý thiếu tính bảo mật, phụ thuộc con người

05

Kể cả khi có phần mềm, phần mềm cũng thiếu linh hoạt và không đáp ứng đủ yêu cầu quản lý

Điểm nổi bật của OOC digiiMS

01
Tính linh hoạt và Mở rộng
 • Áp dụng linh hoạt cho nhiều mô hình, quy mô và loại hình doanh nghiệp trong các ngành nghề khác nhau.
 • Công nghệ cho phép mở rộng dễ dàng, có khả năng tùy biến.
 • Tích hợp linh hoạt và dễ dàng với các hệ thống phần mềm khác
02
Hệ thống báo cáo
 • Đa dạng, phong phú, liên tục được làm giàu
 • Báo cáo động và linh hoạt
 • Đáp ứng nhu cầu quản trị và bối cảnh
03
Phương pháp ứng dụng
 • Lồng ghép các phương pháp quản trị chuyên sâu, hiện đại theo chuẩn Mỹ
 • Chuẩn hóa quy trình doanh nghiệp theo thông lệ tốt
04
Sử dụng và bảo mật
 • Nhập/ xuất dữ liệu linh hoạt và thông minh
 • Giao diện thân thiện, dễ thao tác
 • Bảo mật cao, cơ chế phân quyền chặt chẽ

Hệ sinh thái Phần mềm Quản lý OOC digiiMS

01
digiiTeamW

Phần mềm Quản lý KPI/OKR

02
digiiCAT

Phần mềm Quản lý
Năng lực

03
digiiTalent

Phần mềm Quản lý
Tài năng

04
digiiPM

Phần mềm Quản lý
Dự án và Công việc

05
digiiDOC

Phần mềm Quản lý
Tài liệu

06
digiiHRcore

Phần mềm Hồ sơ
Nhân sự

07
digiiC&B

Phần mềm Quản lý
Đãi ngộ

08
digiiTime

Phần mềm Quản lý
Chấm công

Khách hàng tiêu biểu

Tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh
với phần mềm digiiMS!

Phone
Zalo
Messenger
Messenger
Phone
Zalo