0963 63 60 66

CMCN 4.0

Nhân viên của VNPT giới thiệu các sản phẩm tại Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0. Ảnh: KHÁNH AN

Nhân viên của VNPT giới thiệu các sản phẩm tại Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0. Ảnh: KHÁNH AN

//]]>