0963 63 60 66

Phần mềm Quản lý doanh nghiệp OOC digiiMS được cấp chứng nhận bản quyền

5 xu hướng chuyển đổi số 2019
5 xu hướng chuyển đổi số trong năm 2019
16/05/2019
Số hóa Quản trị doanh nghiệp
Thông tin hội thảo “Số hóa Quản trị doanh nghiệp: Xu hướng và kinh nghiệm tốt”
17/05/2019
Show all
Phần mềm quản lý doanh nghiệp OOC digiiMS

Phần mềm quản lý doanh nghiệp OOC digiiMS

5
(2)

Tháng 5/2019, Phần mềm Quản lý doanh nghiệp OOC digiiMS do Công ty Giải pháp Công nghệ OOC phát triển đã được Cục bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận bản quyền.

 

Phần mềm Quản lý doanh nghiệp digiiMS do Công ty Giải pháp Công nghệ OOC phát triển đã được Cục bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận bản quyền.

Phần mềm Quản lý doanh nghiệp OOC digiiMS do Công ty Giải pháp Công nghệ OOC phát triển đã được Cục bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận bản quyền.

Phần mềm quản lý doanh nghiệp OOC digiiMS – phần mềm quản lý giúp nâng cao năng lực quản lý của doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, bám sát chiến lược và mô hình kinh doanh. Phần mềm quản lý doanh nghiệp digiiMS hiện bao gồm các module Cơ cấu tổ chức (digiiOST), Hồ sơ nhân sự (digiiHR), Quản lý năng lực (digiiCAT), Đánh giá kết quả (digiiKPI), Quản lý đãi ngộ (digiiC&B), và Quản lý giao việc (digiiTASK).

Đặc tính nổi bật của Phần mềm quản lý doanh nghiệp OOC digiiMS

  • phần mềm thông minh, đa dạng, khả năng tùy biến cao giúp doanh nghiệp tự thiết kế và vận hành hệ thống quản lý
  • Cơ chế nhập liệu đa dạng và thông minh
  • Báo cáo quản lý linh hoạt và hấp dẫn
  • Phần mềm duy nhất có công cụ và CSDL hỗ trợ thiết kế hệ thống quản lý
  • Hỗ trợ thường xuyên bởi đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm
  • Lợi ích vượt trội Quản lý nhân sự theo hướng “phát triển nguồn nhân lực
  • Tiết kiệm tối đa thời gian nhập liệu và chuyển đổi dữ liệu
  • Tập trung vào nhu cầu của nhà quản lý
  • Phần mềm duy nhất cho phép tự thiết kế hệ thống và công cụ quản lý
  • Tận dụng kinh nghiệm thực tế của đội ngũ tư vấn

Đăng kí dùng thử miễn phí Phần mềm quản lý doanh nghiệp OOC digiiMS tại đây

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

As you found this post useful...

Follow us on social media!

%d bloggers like this: