Tầm quan trọng của Dịch vụ Tư vấn hệ thống quản lý

Tầm quan trọng của Tư vấn hệ thống quản lý

Tầm quan trọng của Tư vấn hệ thống quản lý

Rate this post

Last updated on 08/06/2023

Hệ thống quản lý doanh nghiệp là gì?

Hệ thống quản lý doanh nghiệp (Business Management System – BMS) được hiểu là phương pháp quản lý doanh nghiệp phù hợp (toàn bộ các nguyên tắc quản lý, chuẩn mực quản lý, cơ chế vận hành, và cơ chế quản lý) được viết thành các tài liệu quản lý do các cấp quản lý có thẩm quyền ban hành mà toàn doanh nghiệp phải tuân theo để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp. Dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý doanh nghiệp giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý trong thời gian ngắn nhất.

Cụ thể, Hệ thống quản lý doanh nghiệp chính là một bộ công cụ để hoạch định chiến lược và thực hiện chiến thuật các chính sách, quy tắc, hướng dẫn, quy trình và thủ tục được sử dụng trong việc phát triển, triển khai và thực hiện kế hoạch, chiến lược kinh doanh và tất cả các hoạt động quản lý liên quan.

Hệ thống quản lý doanh nghiệp cung cấp nền tảng để thực hiện thành công các quyết định về chiến lược và chiến thuật kinh doanh liên quan đến các hoạt động, quy trình, thủ tục và nhiệm vụ hiện tại nhằm đáp ứng các mục tiêu hiện tại của một tổ chức kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

Các nhóm chức năng quản lý doanh nghiệp

Hệ thống quản lý doanh nghiệp bao gồm ba nhóm chức năng chính:

– Cấp chiến lược: Nhóm chức năng quản lý cấp cao này được dành riêng cho việc xác định và lập kế hoạch định hướng quản lý kinh doanh chung trong đó đề cập đến các chính sách của tổ chức.

– Cấp chiến thuật: Nhóm chức năng này xác định các phương pháp và kỹ thuật chiến thuật để thực hiện các kế hoạch kinh doanh gắn liền với chiến lược kinh doanh và theo các chính sách.

– Cấp thực thi: Nhóm chức năng này của Hệ thống bao gồm các hướng dẫn và quy trình để phát triển các kế hoạch quản lý kinh doanh.

Vai trò của hệ thống quản lý đối với đối với nhà quản trị

Từ vai trò của nhà quản trị, chúng ta sẽ thấy được tầm quan trọng của Hệ thống quản lý doanh nghiệp trong việc lãnh đạo và điều hành doanh nghiệp. Ý tưởng chính của Hệ thống quản lý doanh nghiệp là cung cấp cho lãnh đạo các công cụ để lập kế hoạch, giám sát và kiểm soát các hoạt động quản lý, đo lường hiệu quả kinh doanh và thực hiện các quy trình cải tiến liên tục trong một tổ chức. Ý tưởng về hệ thống quản lý doanh nghiệp chính là xác định các nguyên tắc để tồn tại của một doanh nghiệp và nó liên kết chặt chẽ với các tiêu chí thành công trong kinh doanh.

Tầm quan trọng của Tư vấn hệ thống quản lý doanh nghiệp

Hệ thống quản lý được ví như xương sống của doanh nghiệp, tác động trực tiếp đến việc vận hành và hiệu quả quản lý của nhà quản trị. Xây dựng và duy trì một hệ thống quản lý hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát các hoạt động quản lý, đo lường hiệu quả kinh doanh và ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp sau này. Vì thế, xây dựng và vận hành hệ thống quản lý là bài toán quan trọng, bài toán khó với đa số các nhà quản trị doanh nghiệp. 

Nhiều doanh nghiệp hiện nay đang gặp khó khăn trong việc xây dựng một hệ thống quản lý hiệu quả, đặc biệt đối với các doanh nghiệp đông nhân sự, cơ cấu tổ chức phức tạp thì việc vận hành hệ thống quản lý gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều nhà quản trị còn chưa đủ kinh nghiệm, hiểu biết để hoạch định và vận hành hệ thống quản lý dẫn đến doanh nghiệp không thể kiểm soát hiệu quả các hoạt động thường ngày. Lúc này, một trong những giải pháp tối ưu và tiết kiệm thời gian nhất cho việc cải tổ hệ thống quản lý chính là sử dụng các dịch vụ tư vấn bên ngoài. 

Dịch vụ tư vấn với lợi thế là tập hợp các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực vận hành doanh nghiệp sẽ giúp tìm ra chính xác vấn đề của doanh nghiệp nằm ở đâu, từ đó tư vấn các bước cải tổ lại hoặc xây dựng mới hệ thống quản lý hiệu quả hơn. Sử dụng dịch vụ tư vấn giúp bạn tiết kiệm thời gian do sử dụng trực tiếp nguồn chất xám của các chuyên gia thay vì các nhà quản trị doanh nghiệp tự thay đổi, tự học hỏi và tự rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, nhà tư vấn còn có thể chia sẻ cho doanh nghiệp các bài học kinh nghiệm nhằm tránh đi vào lối mòn hoặc thất bại từ các doanh nghiệp khác trong xây dựng và vận hành hệ thống quản lý.

Dịch vụ Tư vấn hệ thống quản lý của OCD

Công ty Tư vấn Quản lý OCD (OCD Management Consulting Co) là một trong những công ty tư vấn quản lý hàng đầu Việt Nam với tính chuyên nghiệp, thực tiễn và chất lượng cao.

Trong những năm qua, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã thực hiện thành công nhiều dự án tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chuyên nghiệp và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý cho nhiều tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Dịch vụ Tư vấn hệ thống quản lý của OCD bao gồm:

  1. Chiến lược Nhân sự
  2. Hệ thống Chỉ số KPI
  3. Khung năng lực
  4. Lương 3P
  5. Định biên Nhân sự
  6. Tư vấn Quy trình
  7. Khảo sát Sự hài lòng của nhân viên

OCD đã thực hiện nhiều thành công nhiều dự án tư vấn hệ thống quản lý cho nhiều doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp tăng trưởng nóng ở Việt Nam. 

Nguồn: Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Tham khảo thêm tại: Dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý

Tự thiết kế hệ thống quản lý?

Contact Us