Hồ sơ nhân sự

Phần mềm Quản lý hồ sơ nhân sự của OOC là phần mềm giúp doanh nghiệp quản lý hồ sơ nhân sự theo hệ thống chức danh đã được thiết kế. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ nhân sự là căn cứ để cung cấp dữ liệu nhân sự cho các cấu phần khác như đánh giá năng lực, đánh giá hiệu quả công việc, quản lý công việc hay lương 3P. Quản lý hồ sơ nhân sự

●       Thông tin cá nhân bao gồm các thông tin cá nhân, thông tin liên lạc, thông tin thân nhân và các thông tin khác;

●       Thông tin về công việc bao gồm các thông tin về quá trình công tác tại công ty và quá trình công tác khác;

●       Thông tin về đào tạo bao gồm các thông tin về quá trình học tập và đào tạo (nội bộ hoặc học tập bên ngoài…) của nhân sự;

●       Chính sách và Quy chế lương bao gồm các thông tin về chính sách được áp dụng cho nhân sự đó, quyết định lương, phụ cấp theo thời gian cũng như các khoản cộng thêm, thưởng, phạt khác…;

●       Thông tin về bảo hiểm và thuế TNCN mà doanh nghiệp quản lý, thu chi hộ nhân sự đó.

Báo cáo

●       Hệ thống cho phép trích xuất dữ liệu của nhân sự theo nhiều tiêu chí khác nhau theo yêu cầu của người dùng

Với ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, phần mềm Quản lý hồ sơ nhân sự của OOC giúp các doanh nghiệp quản lý nhân sự online mọi lúc mọi nơi. Phần mềm Quản lý hồ sơ nhân sự có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và khả năng tùy biến cao sẽ là  công cụ hữu ích với các doanh nghiệp.