Hỗ trợ doanh nghiệp vượt đại dịch – OOC digiiMS khuyến mại tháng 9

Hỗ trợ doanh nghiệp vượt đại dịch

Hỗ trợ doanh nghiệp vượt đại dịch

Rate this post

Last updated on 22/09/2021

Hỗ trợ Doanh nghiệp vượt đại dịch

Đại dịch Covid-19 đã gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho các doanh nghiệp. Hơn lúc nào hết, các doanh nghiệp cần chung tay với nhau để vượt qua đại dịch. Ý thức sâu sắc vấn đề này, OOC cung cấp các chương trình ưu đãi cho DN, đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội và làm việc tại nhà. Những ưu đãi này được kỳ vọng sẽ tăng cường sức mạnh giúp doanh nghiệp vượt qua đại dịch.

Gói ưu đãi phần mềm OOC digiiMS

Hỗ trợ doanh nghiệp vượt đại dịch - OOC digiiMS

Hỗ trợ doanh nghiệp vượt đại dịch – OOC digiiMS

Các phần mềm được ưu đãi:

 • Phần mềm Quản lý Nhân sự Nền tảng – digiiHRCore
  • Quản lý hồ sơ nhân sự (thông tin cá nhân, công việc, thân nhân)
  • Quản lý quá trình làm việc của nhân sự
  • Thực hiện các thủ tục nhân sự (HĐLĐ, thuyên chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, tăng lương…)
  • Quản lý phép
  • Quản lý công (đăng ký công, lập và duyệt kế hoạch công, chấm công và quy đổi công)
 • Phần mềm Tính lương – Quản lý Đãi ngộ – digiiC&B
  • Thiết lập thang bảng lương, các chính sách lương và chế độ
  • Tính lương, chế độ và tự động thiết lập bảng tổng hợp lương và phiếu lương
  • Báo cáo lương

Mức ưu đãi: 30%

Thời hạn ưu đãi: 30/9/2021

Liên hệ

Công ty Giải pháp Công nghệ OOC

Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp digiiMS

digiiHRCore | digiiC&B | digiiCAT | digiiTeamW (KPI, OKR)

📞Hotline/Zalo: 0886595688

📩 Email: [email protected]

💻 Website: https://ooc.vn

 

 

 

Contact Us