fbpx

Hội thảo chuyên môn: Gợi ý giải pháp nhân sự đáp ứng sự thay đổi của Bộ Luật Lao Động 2019 về thời gian làm việc và nghỉ ngơi

digiiBOT - công cụ marketing hiệu quả cho các doanh nghiệp nhỏ
digiiBOT – công cụ marketing hiệu quả cho các doanh nghiệp nhỏ
17/03/2021
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING
29/03/2021
Ngày 27/03/3021, Đại diện OOC tham dự hội thảo chuyên môn: “Gợi ý giải pháp nhân sự đáp ứng thay đổi của bộ luật lao động 2019 về thời gian làm việc và nghỉ ngơi” với tư cách là nhà tài trợ.
Tại hội thảo, diễn giả PHẠM HOÀNG MINH – Phó Trưởng Phòng Pháp Chế Thanh Tra, Cục An Toàn Vệ Sinh Lao Động, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội đã có phần trình bày về nội dung tiền lương liên quan đến thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi. Bên cạnh đó là các nội dung gợi ý để xây dựng kế hoạch nhân sự đáp ứng sự thay đổi của BLLD.
Chân thành cảm ơn Hiệp hội Nhân sự (HRA) đã tạo cơ hội để OOC đồng hành trong hội thảo ý nghĩ này, góp phần giúp người lao động nắm bắt và hiểu rõ những nội dung, đáp ứng những thay đổi mới nhất trong BLLD hiện nay.

Nguồn: Công ty Giải pháp Công nghệ OOC

//]]>