Giới thiệu phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực trên phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực trên phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT

Rate this post

Last updated on 10/12/2023

Giới thiệu Phần mềm Đánh giá năng lực digiiCAT

Phần mềm Đánh giá Năng lực nhân viên digiiCAT của OOC ra mắt cuối năm 2017. digiiCAT được thiết kế dựa trên Phương pháp xây dựng khung năng lực COID, OCD phát triển trên phương pháp luận của ĐH Harvard và MIT. Dưới đây là giới thiệu ngắn gọn các tính năng chính của phần mềm. 

Phần mềm đánh giá năng lực nhân viên digiiCAT giúp doanh nghiệp thực hiện đánh giá năng lực nhân viên qua các bước:

  • Thiết kế từ điển năng lực cho toàn bộ doanh nghiệp
  • Xây dựng khung năng lực cho từng vị trí công việc
  • Tạo đợt đánh giá năng lực: lựa chọn khung năng lực sử dụng, lựa chọn danh sách nhân sự đánh giá
  • Thực hiện đánh giá nhân sự
  • Báo cáo đánh giá năng lực nhân sự

Phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT của OOC được nhiều doanh nghiệp lớn sử dụng.

Tìm hiểu thêm về Phần mềm digiiCAT

Tìm hiểu thêm các cấu phần khác của digiiMS

Contact Us