fbpx

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực trên phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT

Vinalines ứng dụng mạnh công nghệ trong quản lý điều hành
Vinalines ứng dụng mạnh công nghệ trong quản lý điều hành
28/12/2018
Phần mềm Khung Năng lực OOC - digiiCAT
Khung năng lực và Ứng dụng trong hoạt động Quản trị nhân sự
02/01/2019
Show all
Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực trên phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực trên phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT

//]]>