0963 63 60 66

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghệ 4.0. Ảnh: ĐT

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghệ 4.0. Ảnh: ĐT

//]]>