Các bước lựa chọn khóa đào tạo kỹ năng quản lý tốt nhất cho doanh nghiệp

Các bước lựa chọn khóa đào tạo kỹ năng quản lý tốt nhất cho doanh nghiệp

Các bước lựa chọn khóa đào tạo kỹ năng quản lý tốt nhất cho doanh nghiệp

Rate this post

Last updated on 29/03/2023

Có nhiều lý do tại sao bạn nên đăng ký vào một khóa đào tạo kỹ năng quản lý. Chương trình này có những lợi ích riêng biệt như sau:

 • Hỗ trợ xem xét hiệu quả các chính sách nguồn nhân lực một cách hiệu quả.
 • Giúp giám đốc điều hành có được sự hiểu biết sâu sắc hơn.
 • Giúp giám đốc điều hành quản lý các tài năng tốt hơn.
 • Cập nhật năng lực lãnh đạo của giám đốc điều hành kinh doanh.
 • Giúp tạo sự thống nhất trong tổ chức kinh doanh.

Mặc dù có những lợi ích này, còn nhiều câu hỏi quanh các khóa đào tạo KNQL này:

 • Những cách tốt nhất để tạo ra một khóa đào tạo KNQL là gì?
 • Làm thế nào để khóa đào tạo kỹ năng quản lý này mang đến hiểu quả tối ưu?

Qua bài viết này bạn sẽ biết thêm về 4 bước để tạo ra các khóa đào tạo KNQL tốt nhất.

1. Xác định nhu cầu đào tạo của công ty

Trước tiên, bạn cần đánh giá Chiến lược đào tạo doanh nghiệp hiện tại của công ty mình để xác định nhu cầu đào tạo doanh nghiệp.

Bạn cần biết những vấn đề cụ thể chưa thể giải quyết bằng chiến lược hiện tại của công ty. Nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp có thể được đánh giá với sự trợ giúp của các chỉ số hiệu suất chính để xác định khoảng cách giữa kết quả thực tế và kết quả dự kiến của khóa đào tạo kỹ năng quản lý. Bạn cũng cần tìm hiểu về những kỹ năng quản lý nào bạn cần để đào tạo cho lực lượng lao động để họ trở thành những nhà lãnh đạo giỏi hơn và hiệu quả hơn.

2. Thiết kế các khóa đào tạo kỹ năng quản lý linh hoạt

Bạn cần thiết kế một chương trình đào tạo KNQL linh hoạt để phù hợp với nhu cầu của lực lượng lao động doanh nghiệp bạn. Bạn cần xem xét quỹ thời gian khác nhau của những người tham gia trong khóa học phát triển kỹ năng quản lý. Hãy chắc chắn rằng việc cung cấp đào tạo có thể thích ứng với môi trường kinh doanh và điều kiện kinh tế khác nhau.

Bạn cũng có thể làm cho các chương trình phát triển lãnh đạo của mình linh hoạt bằng câc bước sau:

 • Kết hợp các xu hướng và kiến thức mới nhất về các chương trình đào tạo quản lý.
 • Phát triển một trọng tâm chiến lược mà doanh nghiệp cần tập trung đào tạo
 • Điều chỉnh các khóa học cá nhân để đáp ứng phù hợp nhu cầu đào tạo kỹ năng quản lý được xác định của mỗi nhóm.
 • Yêu cầu nguồn nhân lực phải được xem xét.
 • Các chương trình phải xem xét cả môi trường kinh doanh bên trong và bên ngoài.
3. Áp dụng các phương pháp học tập phù hợp nhất

Sử dụng các phương pháp học tập phù hợp nhất với từng phần của khóa đào tạo kỹ năng quản lý là điều vô cùng quan trọng. Bạn cần kết hợp các phương pháp học tập khác nhau như bài giảng trên lớp, thảo luận nhóm, nghiên cứu các case study thực tế, chuyến đi thực địa, truyền cảm hứng học tập nhóm, huấn luyện điều hành, học tập thực nghiệm và thậm chí học tập điện tử. Điều quan trọng là cần tìm đúng giảng viên và người hướng dẫn trong từng loại phương pháp học

4. Giúp mọi cá nhân trong doanh nghiệp hiểu được tầm quan trọng của các khóa đào tạo kỹ năng quản lý.

Điều quan trọng là phải thuyết phục lực lượng lao động rằng đào tạo trong doanh nghiệp và phát triển năng lực nhân viên là vô cùng quan trọng cho sự tăng trưởng và tồn tại của doanh nghiệp. Không có sự hỗ trợ của họ, các khóa đào tạo quản lý sẽ không bao giờ thành công.

Bạn nên:

 • Biết và nhắm mục tiêu đến các bên liên quan trực tiếp.
 • Phát triển một chiến lược tiếp thị nội bộ rõ ràng, toàn diện.

Chỉ ra cách các chương trình đào tạo quản lý tác động tích cực đến tăng trưởng kinh doanh.

Nguồn: Lược dịch bởi Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Contact Us