Chia sẻ tri thức Hệ thống lương Quản trị doanh nghiệp Quản trị Nhân sự

Hệ thống lương 3P – Tạo động lực, thu hút người tài và nâng cao hiệu quả

Hệ thống lương 3P OOC
Rate this post

Lương 3P là gì?

Hệ thống lương 3P là hệ thống lương được xây dựng sao cho các cấu phần thu nhập cá nhân phản ánh được ba yếu tố (1) PositionVí trị công việc, (2) PersonNăng lực cá nhân và (3) PerformanceKết quả công việc.

Ưu điểm của hệ thống lương 3P

Phương pháp trả lương 3P khắc phục được các nhược điểm của phương pháp trả lương truyền thống như quá chú trọng đến bằng cấp hoặc thâm niên, không phân biệt được năng lực thực hiện công việc và đóng góp của cá nhân vào hiện thực hóa mục tiêu doanh nghiệp.

 • Trả lương phù hợp với tầm ảnh hưởng của vị trí đối với doanh nghiệp, tạo tính cạnh tranh so với thị trường của cùng một tập hợp các chức năng.
 • Thu hút và giữ chân nhân viên giỏi nhờ tạo động lực thông qua thực thi sự công bằng khi trả lương tương xứng với năng lực
 • Khuyến khích nâng cao hiệu quả công việc do trả lương tương xứng với đóng góp của nhân viên vào kết quả chung của doanh nghiệp

Các bước xây dựng hệ thống lương 3P

Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, hệ thống chức năng, chức danh

 • Làm rõ chiến lược kinh doanh hoặc định hướng chiến lược
 • Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức trên cơ sở chuỗi giá trị của doanh nghiệp
 • Chuẩn hóa hệ thống chức danh và mô tả công việc trên cơ sở phân bổ các chức năng của doanh nghiệp

Xây dựng khung năng lực va đánh giá năng lực cá nhân

 • Thiết kế từ điển năng lực
 • Xây dựng khung năng lực cho các vị trí
 • Đánh giá năng lực cá nhân theo khung năng lực của vị trí

Việc đánh giá năng lực có thể thực hiện bằng Excel đối với các doanh nghiệp có số lượng nhân sự vừa phải. Nhưng các công ty lớn, tổng công ty, tập đoàn, ngân hàng với số lượng nhân sự lên tới 500, thậm chí hàng ngàn người khó có thể tổ chức đánh giá năng lực bằng file Excel. Những tập đoàn, ngân hàng lớn như vậy cần phần mềm đánh giá năng lực.

Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc (KPI)

 • Xây dựng bản đồ chiến lược
 • Thiết lập BSC công ty
 • Xây dựng KPI các bộ phận
 • Xác định KPI cho các vị trí chủ chốt
 • Xây dựng quy chế đánh giá kết quả

Đọc thêm về phương pháp tính lương theo KPI cơ bản.

Thông thường, việc đánh giá KPI chỉ có thể thực hiện ở cuối kỳ đánh giá, mà thường là quý do nhiều chỉ tiêu KPI khó đo được theo tháng. Do đó, mặc dù thiết kế xong, lương kết quả phải chờ đến cuối quý đầu tiên mới có thể tính được. Vì vậy, cuối các tháng, có thể doanh nghiệp phải tạm trả một mức lương kết quả và quyết toán vào cuối quý.

Việc theo dõi KPI cho các doanh nghiệp lớn không dễ dàng vì cần số liệu từ nhiều nguồn khác nhau như Sản xuất, Kinh doanh, Kế toán. Do đó, nếu theo dõi thủ công, sẽ lại rất mất thời gian tính toán kết quả KPI. Tin tốt là các phần mềm KPI, với API tích hợp có thể giúp doanh nghiệp tính kết quả thực hiện KPI nhanh chóng thông qua việc lấy dữ liệu tự động từ các phần mềm khác. 

Thiết lập hệ thống khung, bậc lương

 • Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá giá trị công việc
 • Đánh giá giá trị công việc
 • Thiết kế hệ thống khung, bậc lương
 • Phác thảo quy chế lương

Triển khai áp dụng hệ thống lương 3P

 • Xếp bậc lương cho các cá nhân
 • Lập bảng tính minh họa cho sử dụng quỹ lương và quy chế lương
 • Hoàn thiện quy chế lương
 • Lập phương án chuyển đổi sang hệ thống mới (nếu cần thiết)
 • Đưa hệ thống, chính sách lương mới thiết kế lên phần mềm
 • Thực hiện tính thử, đánh giá và điều chỉnh

Điều kiện xây dựng và áp dụng thành công hệ thống lương 3P

 • Doanh nghiệp có chiến lược hoặc định hướng chiến lược rõ ràng
 • Ban Giám đốc quyết tâm, đặt rõ mục tiêu cho sự thay đổi, dành thời gian tham gia dự án và ra quyết định ở những thời điểm cần thiết
 • Tổ công tác hiểu biết và tâm huyết với dự án
 • Các trưởng bộ phận tham gia tích cực và có trách nhiệm
 • Tư vấn giàu kinh nghiệm triển khai dự án lương 3P, có kinh nghiệm dẫn dắt sự thay đổi có kỹ năng dẫn dắt thảo luận tốt và quản lý dự án chặt chẽ

Ưu điểm của hệ thống lương 3P do Công ty Tư vấn OCD xây dựng:

 • Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD là đơn vị tư vấn hệ thống lương 3P giàu kinh nghiệm hàng đầu Việt nam, đã từng tư vấn hệ thống lương cho nhiều doanh nghiệp lớn với các mô hình kinh doanh khác nhau và phức tạp về các vấn đề cần giải quyết
 • Hệ thống lương do OCD xây dựng liên kết chặt chẽ với chiến lược và chuỗi giá trị của doanh nghiệp
 • Có phương án phân bổ quỹ lương gắn kết chặt chẽ với kế hoạch kinh doanh
 • Liên kết chặt chẽ với Khung năng lực và Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả (KPI)
 • Có bảng tính minh họa được tự động hóa, hỗ trợ cho công tác thiết kế và điều chỉnh hệ thống, chi tiết tính toán đến từng nhân viên
 • Tích hợp với phần mềm đánh giá năng lực, KPI và lương một cách hiệu quả, giảm thiểu công việc thủ công của nhân sự.
 • Để tim hiểu thêm về hệ thống lương 3P, việc áp dụng hệ thống lương 3P tại các doanh nghiệp Việt nam và khả năng triển khai tại chính doanh nghiệp mình, anh chị vui lòng liên hệ

Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD

Email: [email protected] 

Đọc thêm:

Lợi ích bất ngờ của việc xây dựng phương pháp trả lương 3P 

Hệ thống lương 3P và những khó khăn khi triển khai

Author

oocvn

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone
Zalo
Messenger
Messenger
Phone
Zalo