0963 63 60 66

11 Tháng Bảy, 2019
Phần mềm nhân sự

Phần mềm nhân sự là gì?

Post Views: 78 Trong công tác quản lý nhân sự ngày nay, nhiều doanh nghiệp đã và đang sử dụng một số phần mềm nhân sự […]
11 Tháng Bảy, 2019

Kỹ năng mềm là gì?

Post Views: 70 Các nhà quản lý tuyển dụng của các công ty thuộc lĩnh vực khác nhau sẽ tìm kiếm các ứng cử viên tương […]
10 Tháng Bảy, 2019
KPIs là hệ thống các mục tiêu dài hạn được xây dựng dựa trên mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp,

Thực tiễn triển khai KPIs tại các doanh nghiệp của Việt Nam.

Post Views: 78 Thực tiễn triển khai KPIs tại các doanh nghiệp của Việt Nam. Vài năm trở lại đây, thuật ngữ KPIs đang ngày càng […]
10 Tháng Bảy, 2019
Phân tích dữ liệu (Data Analytics) và học máy (Machine Learning) là các loại kỹ năng có thể mang lại sự đột phá cho sự nghiệp CNTT hiện đại.

5 kỹ năng công nghệ cho thập kỷ mới

Post Views: 76 Bảo mật CNTT, phân tích dữ liệu và học máy, Unix… là những kỹ năng công nghệ quan trọng mà người làm IT […]
9 Tháng Bảy, 2019
Thực tiễn thiét kế và triển khai KPI

OOC tham gia hội thảo khoa học “Thiết lập và ứng dụng KPIs, OKRs hiệu quả trong tổ chức

Post Views: 98 Tham gia hội thảo khoa học “Thiết lập và ứng dụng KPIs, OKRs hiệu quả trong tổ chức”, bà Nguyễn Thị Nam Phương […]