0963 63 60 66

3 September, 2019

Sự khác nhau giữa OKR và KPI

Post Views: 96 OKR và KPI đều là biến thể của phương thức quản trị hiện đại theo mục tiêu MBO, song về bản chất KPI và […]
3 September, 2019

Cuộc chiến Mỹ – Trung: Ai là người chịu thiệt?

Post Views: 74 Theo một báo cáo của Bloomberg Economics, bất ổn về thương mại có thể hạ thấp tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn […]
2 September, 2019

Ứng dụng của OKR trong doanh nghiệp

Post Views: 94 Ứng dụng OKR để quản trị hiệu quả mọi mục tiêu trong doanh nghiệp đã được minh chứng bởi thành công của nhiều […]
2 September, 2019

OKR là gì?

Post Views: 75 Nội dung1 OKR là gì ?2 OKR dành cho những ai?3 Cấu trúc của một OKR?4 Lợi ích của OKR OKR là gì ? OKR […]
1 September, 2019

Nhân viên “chống lại” chuyển đổi số

Post Views: 66 Chuyển đổi số đang trở thành xu hướng toàn cầu trong rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong CMCN 4.0. Theo báo cáo […]