0963 63 60 66

12 Tháng Sáu, 2019
Mẫu đơn xin việc

Đơn xin việc ấn tượng dành cho sinh viên

Post Views: 107 Đơn xin việc ấn tượng Đơn xin việc là cơ hội để bạn thể hiện khả năng và cam kết của mình với […]
12 Tháng Sáu, 2019
Học đại học

Học đại học là lựa chọn duy nhất?

Post Views: 117 Học đại học có phải là lựa chọn duy nhất? Trước tiên cần khẳng định, bài viết không có ý định hạ thấp […]
12 Tháng Sáu, 2019
Các công cụ quản lý và xu hướng - Kỳ 2:Xu hướng chuyển đổi số

Các công cụ quản lý và xu hướng – Kỳ 2: Xu hướng chuyển đổi số

Post Views: 25 Sự khác biệt giữa xu hướng và tần suất sử dụng công cụ quản lý trong thời kì trước và nay Bên cạnh […]
10 Tháng Sáu, 2019
Hội thảo Số hóa Quản trị doanh nghiệp: Xu hướng và kinh nghiệm tốt

OCD và OOC tổ chức thành công Hội thảo “Số hóa Quản trị doanh nghiệp: Xu hướng và kinh nghiệm tốt”

Post Views: 33 Hội thảo “Số hóa Quản trị doanh nghiệp: Xu hướng và kinh nghiệm tốt” do Công ty Tư vấn Quản lý OCD và […]
10 Tháng Sáu, 2019
Các công cụ quản lý và xu hướng - Kỳ 1: top 25 xu hướng quản trị 2019

Các công cụ quản lý và xu hướng – Kỳ 1: top 25 xu hướng quản trị 2019

Post Views: 17 Sự đột phá trong công nghệ đã góp phần cải tổ các ngành công nghiệp và tạo nên những thay đổi lớn trong […]