0963 63 60 66

OOC tham gia hội thảo khoa học “Thiết lập và ứng dụng KPIs, OKRs hiệu quả trong tổ chức

phần mềm quản lý nguồn nhân lực
6 câu hỏi khi lựa chọn phần mềm quản lý nguồn nhân lực.
08/07/2019
5 kỹ năng công nghệ cho thập kỷ mới
5 kỹ năng công nghệ cho thập kỷ mới
10/07/2019
Show all
OOC tham gia hội thảo khoa học “Thiết lập và ứng dụng KPIs, OKRs hiệu quả trong tổ chức

OOC tham gia hội thảo khoa học “Thiết lập và ứng dụng KPIs, OKRs hiệu quả trong tổ chức

5
(1)

Tham gia hội thảo khoa học “Thiết lập và ứng dụng KPIs, OKRs hiệu quả trong tổ chức”, bà Nguyễn Thị Nam Phương Tư vấn trưởng Công ty Tư vấn Quản lý OCD, Giám đốc R&D Công ty Giải pháp Công nghệ OOC đã có bài tham luận với chủ đề ” Thực tiễn thiết kế và triển khai KPI tại doanh nghiệp – những sai lầm cần tránh và giải pháp”. Bài tham luận gồm 3 phần chính:

  1. Xu hướng sử dụng KPI – OKR trong quản trị doanh nghiệp
  2. Những sai lầm cần tránh trong thiết kế và triển khai KPI tại doanh nghiệp
  3. Khuyến nghị về triển khai hệ thống quản trị hiệu suất tại doanh nghiệp

Tham luận tại hội thảo khoa học “Thiết lập và ứng dụng KPIs, OKRs hiệu quả trong tổ chức

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

As you found this post useful...

Follow us on social media!

%d bloggers like this: