0963 63 60 66

Triển khai phần mềm digiiKPI và digiiTASK cho Công ty TNHH DV Tư vấn KH&CN Việt

Chuyển đổi số và cơ hội của Việt Nam, không làm luôn thì đợi đến bao giờ?
Chuyển đổi số và cơ hội của Việt Nam, không làm luôn thì đợi đến bao giờ?
20/05/2019
Phần mềm ERP
Lợi ích khi áp dụng phần mềm quản lý trong doanh nghiệp
21/05/2019
Show all
Phần mềm Quản lý Công việc digiiTASK

Phần mềm Quản lý Công việc digiiTASK

Tháng 5/2019, Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC và Công ty TNHH DV Tư vấn KH&CN Việt đã ký kết hợp đồng để triển khai phần mềm Quản lý công việc digiiTASK và triển khai phần mềm KPI (digiiKPI). Đây là phiên bản phần mềm digiiKPI 2.0 của OOC.

Phần mềm KPI của OOC bao gồm các phân hệ và chức năng chính

 • Phân hệ KPI:
  • Thiết kế Bản đồ chiến lược và bản đồ mục tiêu
  • Thiết kế chỉ tiêu KPI cấp công ty
  • Thiết kế chỉ tiêu KPI cấp bô phận
  • Thiết kế chỉ tiêu KPI và KRI cá nhân
  • Thiết kế hệ thống báo cáo tổng hợp – dashboard
  • Theo dõi kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPI các cấp
  • Cung cấp các báo cáo KPI ở các cấp công ty, phòng/ban
  • Cung cấp kết quả đánh giá KPI cá nhân cho công tác quản lý nhân sự
 • Phân hệ BI
  • Thu thập dữ liệu cho các chỉ tiêu vận hành
  • Thiết lập hệ thống báo cáo vận hành
 • Phân hệ API giúp tích hợp với các phần mềm hiện có như CRM, Kế toán

Phần mềm KPI do OOC cung cấp được kỳ vọng sẽ giúp khách hàng cải thiện hiệu quả hoạt động công ty, hiệu suất lao động cá nhân và chuyên nghiệp hóa công tác quản lý.

Để tìm hiểu thêm và được tư vấn triển khai phần mềm KPI (digiiKPI) hoặc phần mềm quản lý doanh nghiệp OOC digiiMS, vui lòng liên hệ:

Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC

Điện thoại: 0963636066 | Email: ooc@ooc.vn

Hoặc đăng kí dùng thử miễn phí Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp OOC digiiMS tại đây

//]]>