Phần mềm giao việc digiiTask – những tính năng chính

Phần mềm giao việc (phần mềm quản lý công việc) là phần mềm hỗ trợ quản lý thực hiện công việc thông qua việc lập danh sách công việc, giao việc và theo dõi mức độ hoàn thành công việc. Phần mềm quản lý công việc có thể thiết kế để sử dụng cho cá nhân hoặc nhóm làm việc/doanh nghiệp.  Phần mềm quản lý công việc dành cho nhóm làm việc/doanh nghiệp do đó sẽ phức tạp hơn phần mềm quản lý công việc dành cho cá nhân do bổ sung các tính năng về phân quyền tương ứng với quan hệ cấp trên/cấp dưới trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.

 • Tính năng chính của Phần mềm giao việc (phần mềm quản lý công việc)
  • Đối với nhà quản lý
   • Nhận đầu việc từ cấp trên cao hơn
   • Phần mềm giao việc giúp chia đầu việc thành các đầu việc nhỏ hơn
   • Phần mềm giao việc giúp tạo đầu việc mới
   • Phần mềm giao việc giúp giao đầu việc cho bản thân hoặc nhân sự khác
   • Theo dõi tiến độ việc thực hiện công việc của nhân viên (% hoàn thành, tình trạng?)
   • Phê duyệt kết quả của đầu việc hoặc yêu cầu cấp dưới làm lại
   • Hủy đầu việc hoặc giao cho người khác*
   • Phần mềm giao việc giúp tự động tạo báo cáo về tình trạng thực hiện công việc của bộ phận trong tháng (theo nhân viên hay tình trạng)
   • Đánh giá hiệu suất của nhân viên
  • Đối với nhân viên
   • Nhận đầu việc từ cấp trên
   • Chia đầu việc thành các công việc nhỏ hơn để thực hiện
   • Tạo đầu việc mới cho bản thân
   • Cập nhật và tự theo dõi tiến độ việc thực hiện công việc của bản thân
   • Gửi kết quả để cấp trên phê duyệt
   • Xem báo cáo về tình trạng thực hiện công việc của mình theo tình trạng)
   • Tự quản lý và cải tiến hiệu suất làm việc cá nhân
 • Làm thế nào để đăng ký sử dụng phần mềm giao việc digiiTask của OOC?
  • Bạn gửi email đăng ký đến ooc@ooc.vn, trong đó nêu rõ
   • Mục đích sử dụng: cho cá nhân hay cho nhóm hoặc doanh nghiệp
   • Nếu cho nhóm hoặc doanh nghiệp, vui lòng cung cấp cơ cấu tổ chức của DN hoặc nhóm
  • Phòng Dịch vụ của OOC sẽ giúp tạo tài khoản ban đầu và hướng dẫn sử dụng
  • Bắt đầu dùng thử (miễn phí)
  • Hết thời hạn dùng thử
   • Nếu là cá nhân – tiếp tục sử dụng miễn phí
   • Nếu là DN hoặc nhóm làm việc có ít hơn 5 người – tiếp tục sử dụng miễn phí
   • Nếu muốn tăng số tài khoản (trên 5), vui lòng liên hệ với Phòng Dịch vụ OOC để làm thủ tục hợp đồng
  • Chi phí sử dụng dịch vụ như thế nào?
   • Cá nhân – miễn phí
   • DN hoặc nhóm làm việc từ 5 người trở xuống (5 tài khoản người dùng) – miễn phí
   • DN hoặc nhóm làm việc từ 5 người dùng đến 20 người dùng – 900.000/tháng 

Đọc thêm: Điều gì làm nên một phần mềm Giao Việc (Task Management) tốt nhất cho doanh nghiệp?

 

//]]>