0963 63 60 66

Công ty phần mềm

4 Tháng Sáu, 2019
Mẫu dashboard của phần mềm Quản lý bán hang

Phần mềm quản lý bán hàng – Tại sao DN cần triển khai

Phần mềm CRM (Phần mềm Quản lý Bán hàng) là gì? Phần mềm CRM (Phần mềm Quản lý Bán hàng) là phần mềm quản lý các […]
25 Tháng Năm, 2019
Thời làm outsource đã xưa với các doanh nghiệp phần mềm Việt?

Thời làm outsource đã “xưa rồi”, doanh nghiệp phần mềm Việt đang tự nghiên cứu, phát triển sản phẩm riêng

Cùng với việc ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển sản phẩm, dịch vụ của khách hàng, những năm gần đây, một […]
21 Tháng Năm, 2019
Triển khai KPI cho KHCN Việt

Triển khai phần mềm digiiKPI và digiiTASK cho Công ty TNHH DV Tư vấn KH&CN Việt

Tháng 5/2019, Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC và Công ty TNHH DV Tư vấn KH&CN Việt đã ký kết hợp đồng để triển […]
17 Tháng Năm, 2019
Phần mềm quản lý doanh nghiệp OOC digiiMS

Phần mềm Quản lý doanh nghiệp OOC digiiMS được cấp chứng nhận bản quyền

Tháng 5/2019, Phần mềm Quản lý doanh nghiệp OOC digiiMS do Công ty Giải pháp Công nghệ OOC phát triển đã được Cục bản quyền tác […]