0963 63 60 66

đại học kinh tế quốc dân

03/10/2019
OOC tổ chức đào tạo phần mềm digiiKPI cho sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân

Đào tạo phần mềm digiiKPI cho sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân

Nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Công ty Tư vấn Quản lý OCD, trong 2 […]