0963 63 60 66

Đánh giá kết quả

6 Tháng Sáu, 2019
Đánh giá nhân viên

Đánh giá nhân viên thời chuyển đổi số

Đánh giá nhân viên là vấn đề muôn thuở đối với bất kỳ nhà quản lý nào. Nếu bạn là một nhà quản lý không thích […]
29 Tháng Mười Một, 2018
KPI là gì

KPI là gì? Xây dựng chỉ tiêu KPI như thế nào cho hiệu quả?

KPI theo tiếng anh là Key Performance Indicator có nghĩa là chỉ số đánh giá thực hiện công việc, hay còn gọi là chỉ số KPI. Thông […]