0963 63 60 66

digiiMS

2 Tháng Tám, 2019
Công ty Giải pháp Công nghệ OOC ký thỏa thuận hợp tác với Trường ĐH Lao động – Xã hội

Công ty Giải pháp Công nghệ OOC ký thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Lao động – Xã hội

Ngày 2/8/2019, tại Trường Đại học Lao động – Xã hội, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC và Trường Đại học Lao động – Xã […]
29 Tháng Bảy, 2019
Ưu và Nhược điểm Phần mềm Nhân sự tùy chỉnh

Phần mềm Nhân sự tùy biến – Ưu điểm và Nhược điểm

Sẽ không bao giờ có một giải pháp chung phù hợp cho tất cả các doanh nghiệp trong vấn đề xử lý nguồn nhân lực. Khi […]
23 Tháng Năm, 2019

OOC digiiTASK – Quản lý Công việc

OOC digiiTASK – Quản lý Công việc
23 Tháng Năm, 2019

OOC digiiOST – Cơ cấu tổ chức

OOC digiiOST – Cơ cấu tổ chức
23 Tháng Năm, 2019

OOC digiiKPI – Đánh giá hiệu quả công việc

OOC digiiKPI – Đánh giá hiệu quả công việc