0963 63 60 66

khảo sát thị trường

21/06/2018

Khảo sát thị trường – Làm thế nào để xây dựng kế hoạch khảo sát hiệu quả?

Khi khảo sát thị trường, doanh nghiệp (DN) cần đặc biệt coi trọng những yếu tố nào? Làm thế nào để xây dựng một kế hoạch […]