0963 63 60 66

Kỹ năng lãnh đạo

27/06/2019
Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng giải quyết vấn đề – Chìa khóa để trở thành nhà lãnh đạo bản lĩnh

Kỹ năng giải quyết vấn đề: Định nghĩa và ví dụ Nói về các kỹ năng giải quyết vấn đề, các nhà tuyển dụng thường đề […]
14/06/2019
kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng lãnh đạo cho mọi nhà quản lý thời 4.0 (phần 1)

Dù bạn chỉ là một team leader hay là nhà điều hành cả một tập đoàn lớn thì kỹ năng lãnh đạo là tố chất không […]