0963 63 60 66

Kỹ năng sống

17 July, 2019
9 phẩm chất cần thiết để thành công

9 phẩm chất để thăng tiến trong công việc

Không một nhân viên nào muốn “chùn chân bó gối” tại nơi làm việc qua ngày đoạn tháng. Nhưng hãy nhớ rằng, địa vị luôn tương […]
27 June, 2019
Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng giải quyết vấn đề – Chìa khóa để trở thành nhà lãnh đạo bản lĩnh

Kỹ năng giải quyết vấn đề: Định nghĩa và ví dụ Nói về các kỹ năng giải quyết vấn đề, các nhà tuyển dụng thường đề […]
15 June, 2019
kỹ năng lãnh đạo cần thiết

Kỹ năng và nghệ thuật lãnh đạo cho mọi nhà quản lý thời 4.0 (phần 2)

Dù bạn chỉ là một team leader hay là nhà điều hành cả một tập đoàn lớn thì kỹ năng lãnh đạo là tố chất không […]
14 June, 2019
Nhà tuyển dụng

9 điều mọi nhà tuyển dụng mong đợi ở ứng viên

Nhà tuyển dụng mong đợi gì ở ứng viên? Tất nhiên là kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng làm việc phù hợp với vị trí công […]
14 June, 2019
kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng lãnh đạo cho mọi nhà quản lý thời 4.0 (phần 1)

Dù bạn chỉ là một team leader hay là nhà điều hành cả một tập đoàn lớn thì kỹ năng lãnh đạo là tố chất không […]