0963 63 60 66

Lãnh đạo và thay đổi

26 September, 2019
Giản Tư Trung và 4 kiểu lãnh đạo trong xã hội

Giản Tư Trung và 4 kiểu lãnh đạo trong xã hội

Giới doanh nhân, các nhà nghiên cứu kinh tế và hầu như các nhà giáo dục đều biết đến ông Giản Tư Trung – Hiệu trưởng […]
23 May, 2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22, 2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22, 2019
10 April, 2019
Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 21 2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 21, 2019

Trong số này, Bản tin Lãnh đạo và thay đổi, số 21 của OCD có những nội dung sau: #1. Sự thay đổi tất yếu của […]
9 April, 2019
Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 21 2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 21 2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 21 2019