0963 63 60 66

Mẫu mô tả công việc

13 Tháng Sáu, 2019
bản mô tả công việc

Cách viết một bản mô tả công việc hiệu quả nhất

Trong quản lý nhân sự, luôn có sự phân biệt giữa “chức danh công việc” (hay “vị trí”) và “cá nhân” đảm nhận chức danh công […]
13 Tháng Sáu, 2019
bản mô tả công việc

Bản mô tả công việc chuẩn

Trong quản lý nhân sự, luôn có sự phân biệt giữa “chức danh công việc” (hay “vị trí”) và “cá nhân” đảm nhận chức danh công […]
9 Tháng Một, 2019
Phần mềm Cơ cấu Tổ chức

Làm mô tả công việc tự động

Là một cán bộ nhân sự hoặc cán bộ quản lý trưc tiếp, bạn đã bao giờ từng ước là mình không phải mất công viết […]