0963 63 60 66

phầm mềm doanh nghiệp

20/06/2018

Cách mạng công nghiệp 4.0 và thách thức cho ngành nhân sự

Thách thức lớn nhất của những người làm nhân sự thời cmcn 4.0 là phải làm sao vừa đề cao được cá tính của mỗi cá nhân […]