0963 63 60 66

Phần mềm HRM

4 Tháng Sáu, 2019
Thông tin cá nhân

Quản lý thông tin cá nhân trong phần mềm nhân sự

Phần mềm thông tin nhân sự Module Thông tin nhân sự là một module mang tính nền tảng trong Phần mềm quản lý nhân sự. Module […]
13 Tháng Ba, 2019
OOC NEU preso

6 lý do sinh viên HRM nên làm quen với phần mềm nhân sự trên ghế nhà trường?

Trước đây, sinh viên chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực thường chỉ học về quản trị nhân sự trên sách vở mà ít tiếp xúc […]