0963 63 60 66

phần mềm khung năng lực

12 Tháng Mười Hai, 2018
digiiCAT

6 tiêu chí phải có của phần mềm đánh giá năng lực 2019?

Phần mềm Đánh giá năng lực là phần mềm giúp doanh nghiệp có thể thiết kế từ điển năng lực, khung năng lực cho các vị trí và hỗ trợ tạo lập các đợt đánh giá, phân quyền đánh giá, thực hiện quá trình đánh giá năng lực và cung cấp báo cáo tự động, phục vụ việc tính lương cũng như các nhu cầu quản trị nhân sự khác.