0963 63 60 66

quản trị nguồn nhân lực

27/03/2019
Quản trị nhân sự trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0

Quản trị nhân lực doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, quản trị nhân sự sẽ cần được chuyển mình, thay đổi từ gốc […]
20/03/2019
Xu hướng ứng dụng công nghệ trong quản trị nguồn nhân lực

Xu hướng ứng dụng công nghệ trong quản trị nguồn nhân lực

Những ứng dụng thông minh giúp cho Quản trị nguồn nhân lực khẳng định vai trò chiến lược trong doanh nghiệp – mô tả một số công […]
16/03/2019
Quá trình phát triển của quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự 4.0

Quản trị nhân sự 4.0 – Sự lột xác Quản trị nhân sự (QTNNL) thế giới từng được xác định có 11 chức năng thuộc 3 […]