0963 63 60 66

thiết kế kpi

06/06/2019

Thiết kế và triển khai KPI – sai lầm cần tránh và giải pháp

OKR và KPI được truyền bá và áp dụng tại các doanh nghiệp Hoa Kỳ từ cuối thế kỷ 20, và tại các doanh nghiệp Việt […]