0963 63 60 66

timcook

15/10/2019
tim cook - bậc thầy chuỗi cung ứng

Tim Cook – Bậc thầy chuỗi cung ứng của Apple

Apple là một trong những công ty công nghệ dẫn đầu hiện nay với “ trái táo cắn dở” luôn làm nóng dư luận mỗi lần […]