0963 63 60 66

Tư vấn KPI

09/09/2017
KPI system

Tầm quan trọng của hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc KPI tới doanh nghiệp

Trong một tổ chức, áp lực công việc liên tục được gia tăng để đảm bảo tổ chức ấy có thể đạt được những mục tiêu […]
07/09/2017

Tự xây dựng hệ thống đánh giá kết quả

Mô tả dịch vụ tư vấn KPI ( xây dựng hệ thống đánh giá kết qủa): Là một trong những công ty tư vấn đầu tiên […]