0963 63 60 66

xây dựng khung năng lực

19/08/2019
Các bước để xây dựng khung năng lực

Các bước để xây dựng khung năng lực

Đánh giá kỹ năng, thái độ của ứng viên và nhân viên không còn là vấn đề quá khó khăn nếu như các nhà quản lý […]
15/08/2019
Các bước để xây dựng khung năng lực

Các bước để xây dựng khung năng lực

Đánh giá kỹ năng, thái độ của ứng viên và nhân viên không còn là vấn đề quá khó khăn nếu như các nhà quản lý […]
30/11/2018
Các bước triển khai khung năng lực COID

Các bước triển khai khung năng lực COID

THIẾT KẾ KHUNG NĂNG LỰC Bước 1: Xây dựng cấu trúc từ điển năng lực và danh mục năng lực Quyết định cấu trúc của từ điển […]
29/06/2018
Giao diện phần mềm digiiCAT

4 tính năng chính mà phần mềm khung năng lực 2019 cần có

Phần mềm Khung năng lực DigiiCAT (thuộc bộ phần mềm quản lý nhân sự digiiHR) là công cụ giúp DN tự thiết kế khung năng lực và đánh […]
10/05/2018
digiiCAT

Quy trình đánh giá năng lực cá nhân sử dụng phần mềm Khung năng lực CAT của OOC

Phần mềm Khung năng lực của OOC là giải pháp hữu ích giúp doanh nghiệp tự thiết kế và vận hành hệ thống đánh giá năng […]